آزمون TEFAQ چیست؟

واژه TEF اختصار آزمون ارزیابی زبان فرانسه (Test d’Evaluation de Français) است. طراح سوال ها، تصحیح کننده پاسخ ها و مرجع صادر کننده گواهی نامه نتایج این آزمون بین المللی تعیین سطح زبان فرانسه اطاق بازرگانی و صنعت پاریس است. آزمون یادشده مطابق با چارچوب ارجاعی مشترک اروپا (CECR) و استانداردهای زبانشناسی کانادایی  (SLC)است. خاطر نشان می سازد که آزمون یادشده به افراد غیر فرانسه زبان اجازه می دهد تا شناخت و توانایی خود را در زبان فرانسه عمومی ارزیابی کنند. این آزمون در سه زمینه کارایی دارد:

 

1-      استخدام

2-      ادامه تحصیل

3-      و مهاجرت

 

 دو نوع از این آزمون ارزیابی سطح زبان فرانسه وجود دارد: آزمون عمومی (TEF général) چهار مهارت شرکت کننده را ارزیابی می کند اما در آزمون کبک (TEFaq.) تنها دو مهارت زبانی شرکت کننده ارزیابی می شوند.

 

مطابق سایت الکترونیکی اطاق بازرگانی و صنعت پاریس، مراکز مجاز برگزاری آزمون یادشده در جمهوری اسلامی ایران به ترتیب ذیل هستند:

 

1-      موسسه کوثر اصفهان (www.kowsarinstitute.com)

2-      موسسه زبان های خارجی علامه قطب راوندی (www.ghotbravandi.ac.ir)

3-      موسسه فرهنگ سینا (www.iran-France.net)

 

شایان ذکر است  که ظاهرا تاکنون موسسه فرهنگ سینا این آزمون را برگزار نکرده است.

 

الف- آزمون عمومی ارزیابی زبان فرانسه

 

این آزمون به منظور ارزیابی چهار مهارت زبانی شرکت کنندگان طراحی شده است.  ترتیب، نام، تعداد سوال ها و زمان پاسخگویی به هر یک از مهارت ها به شرح ذیل است:

 

ترتیب

نام مهارت

تعداد سوال ها

زمان پاسخگویی

1

درک نوشتاری

50

60 دقیقه

2

درک شنیداری

60

40 دقیقه

3

واژگان و ساختار

40

30 دقیقه

 

شایان ذکر است که سوالات این سه مهارت بصورت چهار جوابی است. هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت دارد و در ازای هر پاسخ اشتباه 1 نمره منفی از امتیاز شرکت کننده کم می شود. به عبارت دیگر، هر سه پاسخ اشتباه یک جواب صحیح را از بین می برد.

 

4

بیان نوشتاری

2

60 دقیقه

5

بیان شفاهی

2

35 دقیقه

 

خاطر نشان می سازد که در بیان نوشتاری 20 دقیقه مختص سوال اول و 40 دقیقه مربوط به سوال دوم است. در خصوص بیان شفاهی نیز باید گفت که 20 دقیقه زمان آماده سازی سوال هاست و ارائه آنها در برابر دو ممتحن 15 دقیقه طول می کشد.

 

 ب- آزمون کبک (TEFaq.)

 

  در این آزمون تنها دو مهارت زبانی شرکت کنندگان به شرح جدول ذیل ارزیابی می شود:

 

 

ترتیب

نام مهارت

تعداد سوال ها

زمان پاسخگویی

1

درک شنیداری

60

40 دقیقه

2

بیان شفاهی

2

35 دقیقه

 

 

1- درک شنیداری

 

این مهارت شامل هشت نوع سوال (ترتیب تصاویر، نوع پیام های تلفنی، دلیل گذاشتن پیام های تلفنی، سوالاتی در خصوص پیام های پخش شده در یک مکان عمومی، نوع برنامه های رادیویی، نظر سنجی افراد در خصوص یک موضوع، مصاحبه یک گزارشگر با افراد گوناگون و تلفظ) است. بدیهی است در کلاس های آمادگی آزمون یادشده، تکنیک ها و روش های یافتن پاسخ های صحیح سوالات یادشده به داوطلبان شرکت در آزمون یاد داده خواهد شد.

خاطر نشان می سازد که این بخش از آزمون از نمره منفی برخوردارست و هر سه پاسخ اشتباه یک پاسخ صحیح را حذف می کند. لذا به داوطلبان اکیدا توصیه می شود از هر گونه پاسخ دادن شانسی و غیر مطمئن به سوال ها پرهیز نمایند.

 

2- بیان شفاهی

 

این بخش از آزمون در بردارنده دو نوع سوال است و در مجموع این مهارت 35 دقیقه طول می کشد. به دواطلب 20 دقیقه وقت داده می شود تا دو سوال یادشده را حاضر نموده و سپس به مدت 15 دقیقه دو سوال حاضر شده را در حضور دو ممتحن معرفی و بیان نماید.

 

الف- بخش A

 

 این قسمت همواره در خصوص یک آگهی تبلیغاتی است و به داوطلب 10 دقیقه وقت داده می شود تا این بخش را حاضر نماید. این بخش به صورت یک محاوره باید صورت پذیرد و اصولا آنچه در این قسمت ارزیابی می شود توانایی داوطلب در کسب و ارائه اطلاعات است. در واقع داوطلب باید حدود 10 سوال در مورد آگهی از ممتحن بپرسد. سوالات باید معتبر و در ارتباط با آگهی، طبقه بندی شده و در بر گیرنده جزئیات باشد. وقت لازم جهت بیان سوالات حاضر شده  در برابر آزمون گیرنده 5 دقیقه است. شایان ذکر است که نوع زبان مورد استفاده باید زبان رسمی باشد.

 

ب- بخش B

 

در این قسمت به داوطلب 10 دقیقه وقت داده می شود تا محتوای متنی را به ممتحن معرفی و سپس دلایل و استدلال هایی را به او ارائه دهد تا او را در خصوص مطلب خاصی با خود هم عقیده نموده و یا به انجام کاری تشویق نماید. دانستن این نکته بسیار ضروری است که  این بخش نیز به صورت بحث و محاوره ای میان داوطلب و ممتحن انجام می شود و دواطلب باید توانایی لازم جهت پاسخ دادن به ضد استدلال های ممتحن را نیز داشته باشد. در ضمن، ممتحن نقش دوست داوطلب را بازی می کند لذا دواطلب باید او را در تمامی این بخش تو خطاب کند. نکته مهم تر اینکه معرفی متن باید بسیار طبقه بندی شده و ساختار مند باشد و استفاده از کلمات ربط نیز فراموش نشود.

 

خاطر نشان می سازد که دستور زبان، واژگان، تلفظ، لحن و سرعت داوطلب نیز در هر دو بخش سنجیده می شود.